Μόλις φτάσαμε στο πάρκο των σκύλων! Κάτι περίεργο συμβαίνει όμως εδώ! Κάποια παιδιά δεν συμπεριφέρονται με ωραίο τρόπο στους σκύλους. Θ